Muziekvereniging T.O.P. Onna leidt haar eigen muzikanten op. Dat gebeurt sinds een groot aantal jaren met veel succes. De opleiding wordt verzorgd door docenten die volledig zijn bevoegd. Ze hebben allemaal een conservatoriumopleiding of een door de overheid erkende bevoegdheid. Dat verzekert de leerlingen van een goede kwaliteit in de opleiding.


Instromen in onze opleiding is het gehele jaar mogelijk. Met name voor de fanfare-instrumenten is er nog plaats in de opleiding. Bugel, hoorn, trombone en bariton zijn bij de fanfare de belangrijke onderdelen. De opleiding staat open voor kinderen die in het nieuwe schooljaar minimaal in groep 6 van het basisonderwijs zitten. Maar ook volwassenen zijn van harte welkom.